ข้อมูลทั่วไป

วันที่ 16 มิ.ย. 2562

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


Pakthongchai Prachaniramit School

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

        อัตลักษณ์โรงเรียน   : ลูกชมพู-ฟ้า รักกีฬาทุกคน
               School Identity      : The Pink-Blue All We Love Sports  

เอกลักษณ์ของโรงเรียน   : พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
     School Unique  : Sports Development to Excellence 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน   : ดอกตะแบก
        คามหมาย : เป็นไม้มงคลซึงโบราณเรียกอีกชื่อว่า อินทนิล ซึ่งแปลว่า พระอินทร์ ซึ่งคำว่าตะแบกก็เปรียบดั่งสิ่งที่สามารถจะแบกรับภาระอันหนักยิ่ง มีความอดทนต่อความยากลำบาก

สีประจำโรงเรียน : ชมพู - ฟ้า
สีชมพู  หมายถึง ความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอ่อนหวาน
สีฟ้า หมายถึง ความเยือกเย็น ความกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเสมือนการศึกษา ที่ไม่มีวันสิ้นสุด 
ชมพู-ฟ้า หมายถึง ผู้มีความรัก ความอ่อนหวาน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และใส่ใจในการศึกษา

เพลงมาร์ช ชมพู-ฟ้า 

ส่ง่างามปานพยัคฆ์กลางป่า   เกียรติประชานิรมิตก้องไกล
เราสร้างสรรค์ความดีเพื่อศักดิ์ศรียิ่งใหญ่   ธำรงไว้ชื่อให้ยืนยง
เยือกเย็นดังกระแสธารา  เราประชานิรมิตมั่นคง
ไม่หวั่นไหวบากบั่นด้วยความฝันสูงส่ง  เพื่อธำรงดำรงเกียรติเรา
สีฟ้างามเด่นเป็นสง่า สีชมพูเจิดจร้ารักเรา
คือพลังรวมใจเราไว้นานเนา   รักเราชั่วนิรันดร์ไป
ตะแบกบานสดสีมีค่า เราประชานิรมิตร่วมใจ 
เราสมานสมัครเพื่อความรักยิ่งใหญ่ ปักธงชัยเมืองไหมถิ่นเรา