ข่าวประกวดราคา

วันที่ 20 ก.ค. 2562
1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 204/27
    ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > 1.1 ประกาศ
    ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > 1.2 แบบอาคาร 204/27
    ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > 1.3 ราคากลาง