ลงทะเบียนชุมนุม

วันที่ 21 พ.ย. 2561
       
01.ประดิษฐ์เศษวัสดุ    (เต็ม) 29.O-NET...เด็ดจริง  57.DIYสร้างสรรค์งานสวย(เต็ม)
02.เรียนรู้คู่วิชาการ     30.ห้องสมุดคณิตฯ(เต็ม) 58.โอริมังงะ (วาดภาพ)(เต็ม)
03.สังคมรอบรู้(เต็ม) 31.คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 59.ดอกไม้ใบเตย(เต็ม)
04.นาฎศิลป์ 32.เกมสร้างสรรค์(เต็ม) 60.แกนนำต่อต้านบุหรี่(เต็ม)
05.ดนตรีไทย 33.ออกแบบผลิตภัณฑ์(เต็ม) 61.นานาภาษาไทย(เต็ม)
06.เด็กสร้างภาพ(เต็ม) 34.ห้องเรียนสีเขียว(เต็ม) 62.คำคม (เต็ม)
07.รักการอ่าน  (เต็ม) 35.วงโยธวาทิต  63.คัดลายมือสื่อภาษา(เต็ม)
08.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(เต็ม) 36.วงดนตรีลูกทุ่ง 64.ทำนองเสนาะจับใจ
09.สร้างสรรค์งานประดิษฐ์(เต็ม) 37.ค้นฟ้าคว้าดาว(เต็ม) 65.หนังสือทำมือ(เต็ม)
10.PCM  LAW 38.นักประดิษฐ์(เต็ม) 66.เพื่อนใจวัยรุ่น (YC PCM)
11.ห้องสมุดสังคม(เต็ม) 39.อยากรู้ (IS BASIC) 67.จัดตกแต่งสถานที่(เต็ม)
12.สวรรค์สร้างสวย (เต็ม) 40.DIY by Science(เต็ม) 68.คลินิกหมอภาษา
13.หารายได้ระหว่างเรียน(เต็ม) 41.Science-Find 69.กรีฑา (เต็ม)
14.เย็บปักถักร้อย(เต็ม) 42.สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (เต็ม) 70.เด็กดีมีงานทำ 
15.สภานักเรียน 43.Biology Theater 71.เคหะพยาบาล 
16.ช่างเชื่อม(เต็ม) 44.ภาษาจีน  หนีห่าว(เต็ม) 72.เกษตรพอเพียง(เต็ม)
17.วงสตริงผสมเครื่องสาย(เต็ม) 45.สนุกกับภาษาญี่ปุ่น(เต็ม) 73.สหกรณ์ (เต็ม)
18.รักษ์โลก(เต็ม)   46.หุ่นยนต์  ึ74.โสตฯประชาสัมพันธ์
19.โภชนาการเพื่อสุขภาพ(เต็ม) 47.อเล็กทรอนิกส์ (เต็ม) 75.ธนาคารโรงเรียน
20.การเรือน(เต็ม) 48.English with clip(เต็ม)