อัลบั้มรูป : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 21 ก.พ. 2562
1