อัลบั้มรูป : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 16 มิ.ย. 2562
1