อัลบั้มรูป : เยี่ยมบ้านนักเรียน 2559

วันที่ 11 ธ.ค. 2561
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2559
1