อัลบั้มรูป : เยี่ยมบ้านนักเรียน 2559

วันที่ 21 ก.พ. 2562
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2559
1