Classroom Meeting 2018

วันที่ 12 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 621
11/11/2561 คุณครูวิภา สินจะโปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน "Classroom Meeting 2018" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการดูแล ส่งเสริม แก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน
อีกทั้งยังได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพืีอพบคุณครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน จำนวนทั้งสิ้น 71 ห้องเรียน โดยท่าน ผอ.นิรมิตร ดวดกระโทก ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ
รูปทั้งหมด <<<<Click>>>>


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร่วมกับตำรวจสันติบาลร่วมจัดงาน "เทิดทูลธงไทย หัวใจภักดี สดุดีองค์ราชันย์"โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า พ่อค้า และประชาชน รวมไปถึงนักเรียนในพื้นที่ใกล้่เคียงเข้าร่วมงานกว่า 7,000 คนทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอุทยานราชภักดิ์จำลอง เพื่อให้ประชาชนชาวปักธงชัยและนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ บริเวณอาคารประชานิรมิตรวมใจ(โดมใหม่) ดูรูปทั้งหมด Click>>>
การประชุมสมาคมศิษย์เก่า นำโดยนายกสมาคม คุณพรหมกรรณ ศรีณรงค์ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับตัวแทนศิษย์เก่า เรื่องการจัดงาน 52 ปี ราตรีชมพู-ฟ้า ประชานิรมิตรวมใจ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 มีการจัดงานสังสรรค์รื่นเริง พร้อมรับฟังดนตรี ราคาบัตรตามมติที่ประชุม 2000 บาท พร้อมเครื่องดื่ม
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดร. วิไล พินิจพงศ์ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นำคณะเข้ารับการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ ห้องเกียรติยศ รูปทั้งหมด คลิ๊กที่นี่