อบรมนักกฎหมายน้อย

วันที่ 26 มิ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 93

22 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดอบรมให้ความรู้ในกิจกรรม "นักกฎหมาย" เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายประเภทต่างๆ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนสนใจเข้าฟังกว่า 300 คน

ณ ห้องศรีณรงค์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  รูปทั้งหมดคลิิ๊กที่นี่


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร่วมกับตำรวจสันติบาลร่วมจัดงาน "เทิดทูลธงไทย หัวใจภักดี สดุดีองค์ราชันย์"โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า พ่อค้า และประชาชน รวมไปถึงนักเรียนในพื้นที่ใกล้่เคียงเข้าร่วมงานกว่า 7,000 คนทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอุทยานราชภักดิ์จำลอง เพื่อให้ประชาชนชาวปักธงชัยและนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ บริเวณอาคารประชานิรมิตรวมใจ(โดมใหม่) ดูรูปทั้งหมด Click>>>
การประชุมสมาคมศิษย์เก่า นำโดยนายกสมาคม คุณพรหมกรรณ ศรีณรงค์ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับตัวแทนศิษย์เก่า เรื่องการจัดงาน 52 ปี ราตรีชมพู-ฟ้า ประชานิรมิตรวมใจ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 มีการจัดงานสังสรรค์รื่นเริง พร้อมรับฟังดนตรี ราคาบัตรตามมติที่ประชุม 2000 บาท พร้อมเครื่องดื่ม
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดร. วิไล พินิจพงศ์ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นำคณะเข้ารับการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ ห้องเกียรติยศ รูปทั้งหมด คลิ๊กที่นี่