รายชื่อนักเรียนมอบตัวชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562(แยกตามห้่องเรียน)

วันที่ 06 เม.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 3122
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางการมอบตัว
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 นักเรียนทั่วไปดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 นักเรียนความสามารถพิเศษดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 นักเรียนมีสิทธิ์เรียนห้องเรียน ภาษา (GL)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนห้อง (สคว.)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 รายชื่อสำรอง
********นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทในเขตพื้นที่บริการแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้ไปดูในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกประเภททั่วไป และบัญชีรายชื่อนักเรียนสำรอง ตามลำดับ**********ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประเภทในเขตพื้นที่บริการดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประเภททั่วไปดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ความสามารถพิเศษดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เงื่อนไขพิเศษดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าห้องเรียนพิเศษ GLดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าห้องเรียนพิเศษ สคว.ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > บัญชีรายชื่อสำรองดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางการรับรายงานตัว** รายงานตัววันที่ 3 เมษายน 2562 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนวิทย์-คณิตหมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อแผนการเรียนวิทย์-คณิต กรุณาตรวจสอบในรายชื่อนักเรียนผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ EIS และ ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (สคว.) ดังต่อไปนี้ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > นักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อห้องเรียน EISดาวน์โหลดไฟล์แนบ > นักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(สคว.)ตรวจสอบแผนการเรียนอื่นๆ ตามลิ้งค์ด้านล่างดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สำรองแผนวิทย์-คณิตดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนคณิต-อังกฤษดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนศิลป์-ไทยดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สำรองแผนศิลป์ภาษาไทยดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนศิลป์ภาษาอังกฤษดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สำรองแผนศิลป์ภาษาอังกฤษดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนศิลป์จีน-ญี่ปุ่น*รายงานตัววันที่ 6 เม.ย 2560 พร้อมผู้ปกครอง เวลา 08.00-10.00 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ใช้เป็นหลักฐานในการรายงานตัว*