รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 03 มี.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 2002
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางห้องสอบ ม.1

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศ ม.1

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อ ม.1

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางห้องสอบ ม.4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศ ม.4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อ ม.4
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 นักเรียนทั่วไปดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 นักเรียนความสามารถพิเศษดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 นักเรียนมีสิทธิ์เรียนห้องเรียน ภาษา (GL)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนห้อง (สคว.)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ม.1 รายชื่อสำรอง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนวิทย์-คณิตหมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อแผนการเรียนวิทย์-คณิต กรุณาตรวจสอบในรายชื่อนักเรียนผู้่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ EIS และ ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (สคว.) ดังต่อไปนี้ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > นักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อห้องเรียน EISดาวน์โหลดไฟล์แนบ > นักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(สคว.)ตรวจสอบแผนการเรียนอื่นๆ ตามลิ้งค์ด้านล่างดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สำรองแผนวิทย์-คณิตดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนคณิต-อังกฤษดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนศิลป์-ไทยดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สำรองแผนศิลป์ภาษาไทยดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนศิลป์ภาษาอังกฤษดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สำรองแผนศิลป์ภาษาอังกฤษดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนศิลป์จีน-ญี่ปุ่น*รายงานตัววันที่ 6 เม.ย 2560 พร้อมผู้ปกครอง เวลา 08.00-10.00 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ใช้เป็นหลักฐานในการรายงานตัว*
มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560 ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ (โดม) เวลา 08.00 น. Click>>> นักเรียนชั้น ม.1/1-ม.1/13 มอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560 ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ (โดม) เวลา 08.00 น. Click>>> นักเรียนชั้น ม.4/1 - ม.4/10 หมายเหตุ 1. หลักฐานที่นำมาใช้ในการมอบตัวคือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและควรมาพร้อมกับผู้ปกครอง 2. นักเรียนควรจำห้องและเลขที่ของตนเองเพื่อสะดวกในการทำการมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 3. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 4. โปรดศึกษาคำแนะนำตามเอกสารที่ได้รับมอบในวันรายงานตัวให้ละเอียดถี่ถ้วน