วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 21 พ.ย. 2560
ชื่อวิดีโอ : รองชนะเลิศอันดับ 1งานเทิดไท้คีตราชัน 2559
วันที่ : 01 ม.ค. 2560 เวลา 18:22
รายละเอียด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาย ก. การประกวด วงดนตรีเทิดไท้คีตราชัน "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย 2559