วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 17 ต.ค. 2560
ชื่อวิดีโอ : การแปรอักษรน้อมถวายอาลัย
วันที่ : 03 ม.ค. 2560 เวลา 11:15
รายละเอียด

การแปรอักษรน้อมถวายอาลัย แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน 2559