วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 17 พ.ย. 2562
ชื่อวิดีโอ : เพลงคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน
วันที่ : 15 ส.ค. 2560 เวลา 09:12
รายละเอียด

ในกิจกรรมปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ฉลอง 100 ปีธงชาติไทย ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต