วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 03 เม.ย. 2563
ชื่อวิดีโอ : เพลงธงชาติ
วันที่ : 15 ส.ค. 2560 เวลา 09:14
รายละเอียด

ในกิจกรรมปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ฉลอง 100 ปีธงชาติไทย ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต