วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 03 เม.ย. 2563
ชื่อวิดีโอ : โรงเรียนจัดการบริหารขยะระดับดีเยี่ยม
วันที่ : 21 ก.ย. 2560 เวลา 14:23
รายละเอียด

0/10/2560 ท่านรองไพฑูรย์ โนนสูงเนิน คุณครูสมพร ผายสระน้อย นำคณะเข้ารับมอบโล่รางวัลผลงานโรงเรียนที่มีการบริหารขยะในระดับดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่จัดนิทรรศการในฐานะโรงเรียนต้นแบบของ สพม.31 ที่จังหวัดขอนแก่น